Đánh bạc đổi thưởng(www.vng.app):Đánh bạc đổi thưởng(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc đổi thưởng(www.vng.app)game tài Xỉu Đánh bạc đổi thưởng online công bằng nhất,Đánh bạc đổi thưởng(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

【内容摘要】最新IG客户情绪显示,现货黄金散户多空比为2.01,倾向看涨;WTI原油多空比为4.66,倾向看跌。

澳元/日元:近33.94%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.95∶1。净多头人数较昨天上升6.73%,较上周上升5.71%。净空头人数较昨天下降4.00%,较上周上升27.06%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示澳元/日元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳元/日元走势前景显得更加不明。 

 

澳元/美元:近52.49%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.11∶1。净多头人数较昨天上升2.16%,较上周下降6.52%。净空头人数较昨天下降6.95%,较上周上升16.76%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示澳元/美元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳元/美元走势前景显得更加不明。 

 

美国期油:近82.33%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为4.66∶1。净多头人数较昨天上升27.14%,较上周上升36.53%。净空头人数较昨天下降9.79%,较上周下降13.48%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美国期油可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美国期油走势前景更加看跌。


德国DAX40指数:近23.46%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为3.26∶1。净多头人数较昨天下降8.05%,较上周上升19.70%。净空头人数较昨天上升2.91%,较上周上升8.48%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示德国DAX40指数可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,德国DAX40指数走势前景显得更加不明。 

 

欧元/瑞郎:近59.48%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.47∶1。净多头人数较昨天下降7.72%,较上周上升5.46%。净空头人数较昨天上升8.23%,较上周下降9.04%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/瑞郎可能下跌。不过净多头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/瑞郎走势前景显得更加不明。 

 

欧元/英镑:近50.81%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.03∶1。净多头人数较昨天下降12.85%,较上周下降13.57%。净空头人数较昨天上升1.34%,较上周上升15.27%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/英镑可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示欧元/英镑走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

 

欧元/日元:近31.49%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.18∶1。净多头人数较昨天下降4.79%,较上周上升11.19%。净空头人数较昨天下降8.95%,较上周上升17.29%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/日元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/日元走势前景显得更加不明。 

 

欧元/美元:近40.53%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.47∶1。净多头人数较昨天下降0.81%,较上周下降1.86%。净空头人数较昨天上升3.15%,较上周上升11.83%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/美元可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/美元走势前景更加看涨。

 

法国CAC40指数:近21.68%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为3.61∶1。净多头人数较昨天下降3.16%,较上周上升10.36%。净空头人数较昨天下降4.01%,较上周上升8.19%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示法国CAC40指数可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示法国CAC40指数走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

富时100指数:近29.45%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.40∶1。净多头人数较昨天下降14.57%,较上周上升17.26%。净空头人数较昨天上升10.23%,较上周上升2.65%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示富时100指数可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,富时100指数走势前景显得更加不明。 

 

英镑/日元:近34.20%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.92∶1。净多头人数较昨天下降3.93%,较上周上升12.50%。净空头人数较昨天下降1.20%,较上周上升20.51%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示英镑/日元可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/日元走势前景更加看涨。

,

环球UGwww.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

,

 

英镑/美元:近45.54%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.20∶1。净多头人数较昨天上升1.73%,较上周上升2.76%。净空头人数较昨天下降5.80%,较上周下降3.70%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示英镑/美元可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示英镑/美元走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

现货黄金:近66.82%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.01∶1。净多头人数较昨天下降1.15%,较上周下降5.24%。净空头人数较昨天上升4.23%,较上周上升22.24%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示现货黄金走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

纽元/美元:近54.77%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.21∶1。净多头人数较昨天下降4.80%,较上周下降4.39%。净空头人数较昨天下降9.55%,较上周上升20.00%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示纽元/美元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,纽元/美元走势前景显得更加不明。 

 

现货白银:近85.41%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为5.86∶1。净多头人数较昨天上升2.54%,较上周上升5.41%。净空头人数较昨天下降16.11%,较上周下降11.54%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货白银可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,现货白银走势前景更加看跌。

 

SP500:近52.08%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.09∶1。净多头人数较昨天上升2.98%,较上周上升10.65%。净空头人数较昨天下降7.34%,较上周下降2.28%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示SP500可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,SP500走势前景更加看跌。

 

美元/加元:近53.16%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.13∶1。净多头人数较昨天上升8.79%,较上周上升2.68%。净空头人数较昨天下降2.88%,较上周上升16.30%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美元/加元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/加元走势前景显得更加不明。 

 

美元/瑞郎:近80.30%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为4.08∶1。净多头人数较昨天下降2.97%,较上周上升57.04%。净空头人数较昨天下降4.59%,较上周下降16.13%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美元/瑞郎可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/瑞郎走势前景更加看跌。

 

美元/日元:近45.23%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.21∶1。净多头人数较昨天下降2.23%,较上周上升6.98%。净空头人数较昨天上升1.46%,较上周下降4.46%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示美元/日元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/日元走势前景显得更加不明。 

 

道琼指数:近32.52%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.08∶1。净多头人数较昨天上升2.95%,较上周上升36.43%。净空头人数较昨天下降5.85%,较上周下降10.49%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示道琼指数可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示道琼指数走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

资讯来源:DailyFX财经网

6

,

薅羊毛电报群www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。薅羊毛电报群包括薅羊毛电报群、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。薅羊毛电报群为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:薅羊毛电报群(www.tel8.vip):11.18IG客户情绪报告: 黄金、原油、澳元、日元、欧元、英镑 作者:DailyFX 2022-11-18 13:18
发布评论

分享到:

Tài xỉu đổi thưởng(www.84vng.com):Ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá đã vào đất liền
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。